Nyhedsbrev
Kvalitetsstemplet

Apoteket er kvalitetsstemplet

Apoteket er, som det første i Randers, akkrediteret efter DDKM

 

Hvad betyder det for vore kunder?

 

Her på apoteket arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores håndtering af og information omkring lægemidler.
Vi ønsker samtidig at betjene vore kunder på den hurtigst mulige og mest sikre måde.
Ved hjælp af akkrediteringsstandarder kan vi løbende vurdere, om vi lever op til vore intentioner og til stadighed udvikle kvaliteten i vor betjening af kunden. Det gælder både service og faglighed.

 

Hvad er DDKM og hvad vil det sige at være akkrediteret?

 

Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt tværgående kvalitetssystem.

 

Visionen er, at Den Danske Kvalitetsmodel skal omfatte hele det danske sundhedsvæsen. Herved kan modellen opfylde ønsket om sammenhængende patientforløb af ensartet høj kvalitet – på tværs af sektorer.

 

Akkreditering er både et ledelsesværktøj og et kvalitetsudviklingsværktøj, som bygger på, at man beskriver standarder for god kvalitet. Disse kaldes akkrediteringsstandarder og skaber et fælles beslutnings- og prioriteringsgrundlag, ligesom der skabes ens praksis og ens rutiner.
Når man har indført standarderne, skal man løbende vurdere, om man lever op til dem, og om man lærer af de kvalitetssvigt, man evt. konstaterer. Det sker ved målinger og registreringer. Et eksempel herpå er apotekets servicemål.
Akkreditering går i sidste ende ud på at blive godkendt – akkrediteret – og dermed få uvildige og udefrakommende fagpersoners vurdering af kvaliteten. Alle observationer nedskrives i en rapport, der så danner grundlag for apotekets akkrediteringsstatus.
Denne akkreditering – godkendelse – gentages med nærmere fastsatte mellemrum.
Læs mere om DDKM

Dine oplysninger